STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HNÚŠŤA
Hlavná stránka

 

 

 

Hlavným cieľom projektu bolo posilniť schopnosť účastníkov mobility adaptovať sa v odlišných pracovných a kultúrnych podmienkach. Dnes je táto schopnosť jednou z podmienok úspešného uplatnenia sa na európskom trhu práce.

Pracovnú stáž absolvovalo  14 žiakov 3- ročných učebných odborov Strednej odbornej školy v Hnúšti, konkrétne 7 žiakov učebného odboru mechanik opravár  a 7 žiakov učebného odboru stolár. Títo chlapci disponujú dobrými pracovnými zručnosťami, preukázanými na odbornom výcviku v našom stredisku praktického vyučovania i v miestnych podnikoch, kde vykonávajú odborné praxe. Sú komunikatívni s osobnostnými predpokladmi pre dobrú adaptáciu v nových pracovných podmienkach i kultúrne odlišnom prostredí.   

Stáže sa realizovali  vo firmách a  podnikoch, v ktorých kvalifikovanú pracovnú silu tvoria práve absolventi  učebných odborov, ktoré na našej škole vyučujeme:

   a) odbor stolár – odborná stáž v stolárskej dielni

   b) odbor mechanik opravár   - odborná stáž v strojárskej firme a autoopravárenskej dielni