STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HNÚŠŤA
Hlavná stránka

Popis mobility

ZHRNUTIE

Počas mobility sa zlepšila schopnosť jej účastníkov prispôsobovať sa  novým resp. meniacim sa pracovným i kultúrnym podmienkam. V neznámom pracovnom prostredí sa, napriek určitej jazykovej bariére, dokázali pomerne rýchlo adaptovať. S mentormi a kolegami si vytvorili priateľské vzťahy. Ocenili hlavne prístup a trpezlivosť svojich mentorov pridelených z podnikov. Na pracoviskách preukázali svoje odborné zručnosti nadobudnuté na škole. Mentori, okrem zručností, vyzdvihovali najmä ich prístup k práci, svedomitosť, pracovitosť, spoľahlivosť, zodpovednosť a dobrú pracovnú morálku.

Posilnila sa schopnosť orientácie chlapcov v cudzom prostredí, naučili sa vysporiadať sa s prekážkami, s ktorými sa stretli. Uvedomili si význam ovládania cudzieho jazyka pre budúce uplatnenie sa na  európskom trhu práce.

Účastníci mobility získali nielen užitočné pracovné skúsenosti, zoznámili sa s inou firemnou kultúrou, pracovnou morálkou a taktiež sa naučili reálne zhodnotiť svoje pracovné i osobné kvality.

Zmena prostredia, nové nároky  a prežité skúsenosti, ktoré im zahraničná mobilita poskytla, sú najväčším prínosom pre ich budúce rozhodovanie sa v profesijnej oblasti i osobnom živote. Žiaci spoznali iný spôsob života. Zažili ocenenie svojej práce v cudzom prostredí  ( ľuďmi z prijímajúcej organizácie). Uvedomili si, že dobrá úroveň odborných zručností musí ísť ruka v ruke s efektívnou komunikáciou v cudzom jazyku, ak chcú uspieť i mimo svojho domova, v inej krajine.

Žijúc priamo v srdci mesta nebolo možné nevšimnúť si  kultúrnu i jazykovú rozmanitosť, ktorou sa Malaga vyznačuje.

Organizované spoločné aktivity vo voľnom čase im umožnili bližšie spoznať históriu, tradície krajiny a spôsob života jej obyvateľov. Pozreli si kultúrne a historické pamiatky – pevnosť Alcazaba,  hrad Gibralfaro, katedrálu, corridu, Picassovo múzeum. Navštívili botanickú záhradu Jardín botánico a jedinečné múzeum automobilov. Učarovalo im vystúpenie tanečníc flamenco. Z ochutnávok španielskej kuchyne ich najviac oslovili tapas. Športy a relax na pláži patrili spolu s prechádzkami v historickom centre a v prístave k obľúbenému spôsobu trávenia voľného času. Letovisko Benalmadena im ponúklo svoje turistické atrakcie: výlet do morského sveta SELWO MARINA s vystúpením exotických vtákov, tuleňov a delfínov, jazdu lanovkou na vrchol, odkiaľ si mohli vychutnať panorámu Benalmadeny a pobrežia, plavbu loďou po otvorenom mori, adrenalínové atrakcie v zábavnom parku TIVOLI WORLD. Biele mestečko Mijas ich očarilo svojou architektúrou, burro /somárik/ taxi, múzeom miniatúr, múzeom zo života miestnych obyvateľov v minulosti i návštevou bodegy spojenou s ochutnávkou miestneho vína. Svoj voľný čas využili všetci naplno, aby si domov priniesli vo svojich srdciach množstvo zážitkov a možno i srdečný vzťah k Malage, jej okoliu a obyvateľom Andalúzie.

Žiaci prešli na Slovensku kulturálnou a jazykovou prípravou. Absolvovali intenzívny 2-týždňový kurz základov španielskeho jazyka.  Jazykovú prípravu zavŕšili získaním certifikátu.

Za ich pracovné výkony im prijímajúca organizácia vydala Hodnotenie praxe a Certifikáty v anglickom jazyku potvrdzujúce odborné zručnosti, ktoré si počas praxe upevnili alebo nadobudli. Mentori prijímajúcich organizácií sa podieľali aj na tvorbe obsahu dokumentu EUROPASS mobilita, ktorý pre žiakov zabezpečila škola.

Všetci spoločne sa tešíme z úspešného priebehu mobility, nových skúseností, pracovných i osobných, ktoré chlapci získali vďaka projektu fiancovanému z prostriedkov Európskej únie.